ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุไรวรรณ ไพชำนาญ
ผู้แต่งร่วม :
วัฒนา วัฒนกุล

อุไรวรรณ ไพชำนาญ,วัฒนา วัฒนกุล. 2545. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;

อุไรวรรณ ไพชำนาญ,วัฒนา วัฒนกุล. (2545) ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพฯ.

อุไรวรรณ ไพชำนาญ,วัฒนา วัฒนกุล. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545. Print.

อุไรวรรณ ไพชำนาญ,วัฒนา วัฒนกุล. (2545) ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการเปลี่ยนลักษณะเพศในปลากัด. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 53
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3