โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1)
โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1)
ชื่อเรื่อง :
โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1)
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เวอร์จันโทโร, ตรี อินทรารินี
ผู้แต่งร่วม :
-

เวอร์จันโทโร and others. 2547. โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1). เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวอร์จันโทโร and others. (2547) โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1). ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวอร์จันโทโร and others. โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1). เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เวอร์จันโทโร and others. (2547) โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ปีที่ 1). ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0