ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน
ปี :
[2545]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิจิตรา ทัศนียกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

วิจิตรา ทัศนียกุล,วิจิตรา ทัศนียกุล..[และคนอื่นๆ]. [2545]. ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิจิตรา ทัศนียกุล,วิจิตรา ทัศนียกุล..[และคนอื่นๆ]. ([2545]) ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วิจิตรา ทัศนียกุล,วิจิตรา ทัศนียกุล..[และคนอื่นๆ]. ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2545]. Print.

วิจิตรา ทัศนียกุล,วิจิตรา ทัศนียกุล..[และคนอื่นๆ]. ([2545]) ปัจจัยตัวบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี : ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน CYP2A6 และความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยอีสาน. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0