อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี
อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี
ชื่อเรื่อง :
อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนัชญา ขันติจิตร
ผู้แต่งร่วม :
นิโรบล กนกสุนทรรัตน์

พนัชญา ขันติจิตร. 2555. อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

พนัชญา ขันติจิตร. (2555) อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

พนัชญา ขันติจิตร. อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.

พนัชญา ขันติจิตร. (2555) อาการคันตามผิวหนัง กลวิธีการจัดการอาการ และผลลัพธ์ของการจัดการอาการตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.