การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมพ์ใจ แสงความสว่าง
ผู้แต่งร่วม :
-

พิมพ์ใจ แสงความสว่าง. 2547. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พิมพ์ใจ แสงความสว่าง. (2547) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พิมพ์ใจ แสงความสว่าง. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

พิมพ์ใจ แสงความสว่าง. (2547) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์ โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.