ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ
ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ
ชื่อเรื่อง :
ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัชรี สุขวิวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วัชรี สุขวิวัฒน์. 2547. ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชรี สุขวิวัฒน์. (2547) ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชรี สุขวิวัฒน์. ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชรี สุขวิวัฒน์. (2547) ผลของการให้ความร้อนต่อกิจกรรมของเอ็นไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส ระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลลำไยพันธุ์ดอ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0