การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผกามาส ปุรินทราภิบาล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ผกามาส ปุรินทราภิบาล,ผกามาส ปุรินทราภิบาล..[และคนอื่นๆ]. 2546. การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSV.res.2003.4

ผกามาส ปุรินทราภิบาล,ผกามาส ปุรินทราภิบาล..[และคนอื่นๆ]. (2546) การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง. คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSV.res.2003.4

ผกามาส ปุรินทราภิบาล,ผกามาส ปุรินทราภิบาล..[และคนอื่นๆ]. การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง. นครศรีธรรมราช:คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSV.res.2003.4

ผกามาส ปุรินทราภิบาล,ผกามาส ปุรินทราภิบาล..[และคนอื่นๆ]. (2546) การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมังคุดแช่เยือกแข็ง. คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTSV.res.2003.4