ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน
ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน
ชื่อเรื่อง :
ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสรี บุรีเทพ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เสรี บุรีเทพ. 2546. ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2003.261

เสรี บุรีเทพ. (2546) ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2003.261

เสรี บุรีเทพ. ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2003.261

เสรี บุรีเทพ. (2546) ทางเลือกในการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินของผู้ซื้อบ้าน . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2003.261