ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กาญจนา สุริโย
ผู้แต่งร่วม :
พัชรา ตันติประภา,

กาญจนา สุริโย. 2554. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กาญจนา สุริโย. (2554) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กาญจนา สุริโย. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กาญจนา สุริโย. (2554) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=