การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง
การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง
ชื่อเรื่อง :
การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อธิคม จิรจินดาเลิศ
ผู้แต่งร่วม :
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อธิคม จิรจินดาเลิศ. 2546. การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.177

อธิคม จิรจินดาเลิศ. (2546) การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.177

อธิคม จิรจินดาเลิศ. การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.177

อธิคม จิรจินดาเลิศ. (2546) การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.177

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS