การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
โจเซฟ เคดารี
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. 2546. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.336

ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. (2546) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.336

ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.336

ปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์. (2546) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของหลังคารับรังสีอาทิตย์ โดยใช้แผ่นสะท้อนความร้อน . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.336

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0