ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย
ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย
ชื่อเรื่อง :
ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย
ปี :
2533
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนก วงษ์ตระหง่าน
ผู้แต่งร่วม :
-

กนก วงษ์ตระหง่าน,กนก วงศ์ตระหง่าน..[และคนอื่นๆ]. 2533. ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย. กรุงเทพฯ:สภาวิจัยแห่งชาติ;

กนก วงษ์ตระหง่าน,กนก วงศ์ตระหง่าน..[และคนอื่นๆ]. (2533) ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย. สภาวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

กนก วงษ์ตระหง่าน,กนก วงศ์ตระหง่าน..[และคนอื่นๆ]. ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย. กรุงเทพฯ:สภาวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.

กนก วงษ์ตระหง่าน,กนก วงศ์ตระหง่าน..[และคนอื่นๆ]. (2533) ความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอุดมการณ์ของข้าราชการไทย. สภาวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.