อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน
อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
โฆษิต ประเศรษฐสุต
ผู้แต่งร่วม :
-

โฆษิต ประเศรษฐสุต. 2547. อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โฆษิต ประเศรษฐสุต. (2547) อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โฆษิต ประเศรษฐสุต. อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

โฆษิต ประเศรษฐสุต. (2547) อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชัน . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=