การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้
การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กนกพิชญ์ แย้มรุ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

กนกพิชญ์ แย้มรุ่ง. 2548. การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้. สาขาวิชาจุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพิชญ์ แย้มรุ่ง. (2548) การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพิชญ์ แย้มรุ่ง. การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กนกพิชญ์ แย้มรุ่ง. (2548) การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสียเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากผลไม้โดยวิธี Challenge test และการปนเปื้อนจาการใช้ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0