ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ชื่อเรื่อง :
ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศรัลยภัคร์ ชำนาญ
ผู้แต่งร่วม :
สุธยา พิมพ์พิไล
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. 2551. ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.2

ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. (2551) ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.2

ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.2

ศรัลยภัคร์ ชำนาญ. (2551) ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.2

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 54
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0