การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง
การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง
ชื่อเรื่อง :
การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร
ผู้แต่งร่วม :
-

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร. 2548. การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร. (2548) การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร. การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วุฒิพจน์ ศุภวิริยากร. (2548) การลดความขมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งโดยใช้ถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้ผลิตผงต้มยำรสกุ้ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0