อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา
อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อเรื่อง :
อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุทธิรัก กรุงกาญจนา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุทธิรัก กรุงกาญจนา. 2547. อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.207

สุทธิรัก กรุงกาญจนา. (2547) อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.207

สุทธิรัก กรุงกาญจนา. อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.207

สุทธิรัก กรุงกาญจนา. (2547) อารมณ์ขันของผู้บริหารสถานศึกษา . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2004.207

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0