ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัลลภ ปงคำ
ผู้แต่งร่วม :
-

วัลลภ ปงคำ. 2548. ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัลลภ ปงคำ. (2548) ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัลลภ ปงคำ. ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2. . ลำปาง:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัลลภ ปงคำ. (2548) ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0