สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธิติ พันธ์สวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธิติ พันธ์สวัสดิ์. 2546. สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ. สาขาวิชาสังคมวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธิติ พันธ์สวัสดิ์. (2546) สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธิติ พันธ์สวัสดิ์. สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

ธิติ พันธ์สวัสดิ์. (2546) สถานภาพและบทบาทของตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : ศึกษากรณีจังหวัดศรีสะเกษ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0