การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน
การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกชัย หอวรรธกุล
ผู้แต่งร่วม :
สุเทพ บุตรดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เอกชัย หอวรรธกุล. 2547. การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน. , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

เอกชัย หอวรรธกุล. (2547) การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกชัย หอวรรธกุล. การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

เอกชัย หอวรรธกุล. (2547) การพัฒนาระบบการวางแผนกระบวนการตัดเตรียมไม้ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยระบบฐานความรู้ด้วยระบบแวเรียน . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0