การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิรินา วาจาสัตย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิรินา วาจาสัตย์. 2547. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. สาขาวิชาการประถมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ศิรินา วาจาสัตย์. (2547) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

ศิรินา วาจาสัตย์. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

ศิรินา วาจาสัตย์. (2547) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0