การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง
การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ. 2548. การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ. (2548) การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ. การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ. (2548) การศึกษาการอบแห้งข้าวเปลือก ด้วยเทคนิคฟลูอิดไดเซซันที่เบดสูง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0