การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อเรื่อง :
การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติวรรณ จ่าราช
ผู้แต่งร่วม :
-

กิตติวรรณ จ่าราช. 2548. การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติวรรณ จ่าราช. (2548) การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติวรรณ จ่าราช. การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กิตติวรรณ จ่าราช. (2548) การใช้อำนาจของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0