การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล
การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุดม พัฒนานุพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อุดม พัฒนานุพงษ์. 2548. การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2005.266

อุดม พัฒนานุพงษ์. (2548) การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2005.266

อุดม พัฒนานุพงษ์. การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2005.266

อุดม พัฒนานุพงษ์. (2548) การพัฒนาระบบเซนเซอร์แบบสัมผัส แบบแบ่งกระจายสองมิติ โดยใช้ข่ายงานระบบประสาทและการโปรแกรมเชิงพันธุกรรมในการแปลผล . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTNB.the.2005.266

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0