มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
ชื่อเรื่อง :
มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อักษรศรี พานิชสาส์น
ผู้แต่งร่วม :
-

อักษรศรี พานิชสาส์น. 2546. มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ:สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2546) มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO. สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อักษรศรี พานิชสาส์น. มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO. กรุงเทพฯ:สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อักษรศรี พานิชสาส์น. (2546) มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO. สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0