กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์
ชื่อเรื่อง :
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมิตร ปิติพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
เสมอชัย พูลสุวรรณ

สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2549. กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์. กรุงเทพฯ:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ. (2549) กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ. กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์. กรุงเทพฯ:สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.

สุมิตร ปิติพัฒน์,เสมอชัย พูลสุวรรณ. (2549) กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0