การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด
การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เขมมิกา สรรเสริญ
ผู้แต่งร่วม :
ทัศนาลัย บูรพาชีพ
รหัสดีโอไอ :

เขมมิกา สรรเสริญ. 2553. การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.324

เขมมิกา สรรเสริญ. (2553) การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วิทยานิพนธ์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.324

เขมมิกา สรรเสริญ. การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด. . วิทยานิพนธ์:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.324

เขมมิกา สรรเสริญ. (2553) การวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชน : กรณีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/วิทยานิพนธ์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2010.324

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 18
Full-Text :
 214
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 90
วิชาการ :
 142
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กลวิธีการทำภาษาให้สุภาพในภาษาไทย
เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ์

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS