ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิโรจน์ ณ ระนอง
ผู้แต่งร่วม :
อัญชนา ณ ระนอง, นิภา ศรีอนันต์

วิโรจน์ ณ ระนอง and others. 2548. ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิโรจน์ ณ ระนอง and others. (2548) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิโรจน์ ณ ระนอง and others. ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วิโรจน์ ณ ระนอง and others. (2548) ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการประกันสุขภาพต่างๆ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0