การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ
การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พงศ์เทพ ขำค้า
ผู้แต่งร่วม :
-

พงศ์เทพ ขำค้า. 2548. การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พงศ์เทพ ขำค้า. (2548) การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พงศ์เทพ ขำค้า. การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พงศ์เทพ ขำค้า. (2548) การเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการซึมน้ำ ของอวนไนล่อนมัลติฟิลาเมนท์แบบไม่มีข้อ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0