การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. 2549. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2006.224

ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. (2549) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2006.224

ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2006.224

ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์. (2549) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2006.224

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 65
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 46
วิชาการ :
 20
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS