แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธิภัค จิราธิวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์. 2554. แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์. (2554) แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์. แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิภัค จิราธิวัฒน์. (2554) แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0