พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้แต่งร่วม :
-

นาวี ทรัพย์ห่วง. 2548. พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นาวี ทรัพย์ห่วง. (2548) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นาวี ทรัพย์ห่วง. พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นาวี ทรัพย์ห่วง. (2548) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=