ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน
ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน
ชื่อเรื่อง :
ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน
ผู้แต่งร่วม :
-

วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน. 2549. ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน. (2549) ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน. ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.

วิไลวรรณ ศรีสูงเนิน. (2549) ความคาดหวังของข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ต่อการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นองค์การมหาชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0