การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี
การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี
ชื่อเรื่อง :
การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรวล อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สรวล อิศรางกูร ณ อยุธยา. 2547. การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2004.252

สรวล อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2547) การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2004.252

สรวล อิศรางกูร ณ อยุธยา. การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2004.252

สรวล อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2547) การจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม ของโรงงานผลิตโทรทัศน์สี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2004.252