การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เธียรชัย อารยางกูร
ผู้แต่งร่วม :
ทรงเชาว์ อินสมพันธุ์, รัชนี โสภา

เธียรชัย อารยางกูร and others. 2547. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เธียรชัย อารยางกูร and others. (2547) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เธียรชัย อารยางกูร and others. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เธียรชัย อารยางกูร and others. (2547) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง ภาคเหนือตอนบน. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=