ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย
ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย
ชื่อเรื่อง :
ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรพินท์ จันทร์ผ่องแสง
ผู้แต่งร่วม :
-

อรพินท์ จันทร์ผ่องแสง. 2549. ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก;

อรพินท์ จันทร์ผ่องแสง. (2549) ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:สมุทรปราการ.

อรพินท์ จันทร์ผ่องแสง. ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2549. Print.

อรพินท์ จันทร์ผ่องแสง. (2549) ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่า จากมหาสมุทรอินเดีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0