การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ อุดมโชค
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วีระศักดิ์ อุดมโชค. 2544. การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค. (2544) การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค. การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค. (2544) การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0