การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก
ปี :
[2544]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ อุดมโชค
ผู้แต่งร่วม :
-

วีระศักดิ์ อุดมโชค,วีระศักดิ์ อุดมโชค..[และคนอื่นๆ]. [2544]. การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค,วีระศักดิ์ อุดมโชค..[และคนอื่นๆ]. ([2544]) การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค,วีระศักดิ์ อุดมโชค..[และคนอื่นๆ]. การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2544]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วีระศักดิ์ อุดมโชค,วีระศักดิ์ อุดมโชค..[และคนอื่นๆ]. ([2544]) การกำหนดระบบเกษตรในเขตวิกฤตจากภัยธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0