ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จารุภา วิโยชน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

จารุภา วิโยชน์. 2548. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2005.6

จารุภา วิโยชน์. (2548) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2005.6

จารุภา วิโยชน์. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2005.6

จารุภา วิโยชน์. (2548) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของน้ำมัน ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Labiatae สำหรับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รักษาสิว. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2005.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0