การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนีย์ โชตินีรนาท
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนีย์ โชตินีรนาท. 2549. การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุนีย์ โชตินีรนาท. (2549) การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุนีย์ โชตินีรนาท. การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

สุนีย์ โชตินีรนาท. (2549) การพัฒนากระบวนการผลิต ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำจากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 427
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 76
วิชาการ :
 303
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 48