การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรี ติยะบุญชัย
ผู้แต่งร่วม :
จารุภา วิโยชน์, กรกนก อิงคนินันท์
รหัสดีโอไอ :

วรี ติยะบุญชัย and others. 2550. การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2007.27

วรี ติยะบุญชัย and others. (2550) การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2007.27

วรี ติยะบุญชัย and others. การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2007.27

วรี ติยะบุญชัย and others. (2550) การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2007.27