การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์
การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงชัย ยิ่งยวด
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงชัย ยิ่งยวด. 2549. การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ทรงชัย ยิ่งยวด. (2549) การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ทรงชัย ยิ่งยวด. การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549.

ทรงชัย ยิ่งยวด. (2549) การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยใช้ถ่านกัมมันต์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 116
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 81
วิชาการ :
 34
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0