โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย
โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. 2549. โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.107

ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. (2549) โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.107

ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.107

ธวัชชัย วงศ์ทางประเสริฐ. (2549) โครงสร้างตลาดธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.107

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0