วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง
วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง
ชื่อเรื่อง :
วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์. 2549. วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ, มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2006.209

วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์. (2549) วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2006.209

วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์. วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2006.209

วิรินทร์ วิริยะพาณิชย์. (2549) วัดกำแพง [คลองบางจาก] : สถาปัตยกรรมและวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนัง . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2006.209

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 33
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 9
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0