การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
ชื่อเรื่อง :
การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนกฤต แก้วนุ้ย
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนกฤต แก้วนุ้ย. 2550. การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ธนกฤต แก้วนุ้ย. (2550) การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ธนกฤต แก้วนุ้ย. การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550.

ธนกฤต แก้วนุ้ย. (2550) การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.