การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย
การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณุดี ชนินจิรัฐกาล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ณุดี ชนินจิรัฐกาล. 2550. การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2007.80

ณุดี ชนินจิรัฐกาล. (2550) การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2007.80

ณุดี ชนินจิรัฐกาล. การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย. . กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2007.80

ณุดี ชนินจิรัฐกาล. (2550) การประเมินผลโครงการนำกระบวนการตลาดเชิงสังคมไปใช้ในการรณรงค์โรคมาลาเรีย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2007.80