การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศริญญา พงศ์จันทร์ตา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. 2550. การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.421

ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. (2550) การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.421

ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.421

ศริญญา พงศ์จันทร์ตา. (2550) การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.421

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 41
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0