การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
สืบพงษ์ การุณมรรคผล, อภิชาติ วรรณเขียว

ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ and others. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;

ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ and others. (2550) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ and others. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550. Print.

ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ and others. (2550) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้มยำปลาทูน่ากึ่งสำเร็จรูป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 92
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 44
วิชาการ :
 48
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0