ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย
ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย
ชื่อเรื่อง :
ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วนิดา แสงอลังการ
ผู้แต่งร่วม :
-

วนิดา แสงอลังการ. 2533. ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา แสงอลังการ. (2533) ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา แสงอลังการ. ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วนิดา แสงอลังการ. (2533) ผลของแอนโดรกราโฟไลท์ นีโอแอนโดรกราโฟไลต์ และ 14-ดีออกซี 11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาวนอกร่างกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0