การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว
การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว
ชื่อเรื่อง :
การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุทัย ใจสักเสริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

อุทัย ใจสักเสริญ. 2550. การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อุทัย ใจสักเสริญ. (2550) การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อุทัย ใจสักเสริญ. การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.

อุทัย ใจสักเสริญ. (2550) การจำลองเชิงพื้นที่ ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.