การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัครินทร์ อินทนิเวศน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อัครินทร์ อินทนิเวศน์. 2550. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล. สาขาวิชาฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2007.368

อัครินทร์ อินทนิเวศน์. (2550) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2007.368

อัครินทร์ อินทนิเวศน์. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2007.368

อัครินทร์ อินทนิเวศน์. (2550) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2007.368

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0